IT Course
Sahalsofware Basic Computer

Basic Computer | MS-Office+ WIN

Kooraskan waxaad ku baranaysaa barnaamijyada kala ah: Windows, Word, Excel, AccessPowerPoint.

Waxaad kale oo si fiican laguu barayaa barnaamijyada xafiisyada lagaga shaqeeyo.

 

network computer

Network

Kooraskan waxaa lagugu barayaa sidii aad ku noqon lahayd Network Engineer.

Waxyaabaha aad ku baranaysid waxaa ka mid ah sida Network u shaqeeyo iyo qeybaha loo qeybiyo.

front-end-developer

Front End Web Developer

Kooraskan waxaad ku baranaysaa barnaamijyadan: HTML, CSS, JavaScript & Bootstrap.

Waxaad sameyn doontaa Projects iyada oo lagu caawinayo, sidoo kalena lagaa caawinayo Codes ka.

Back-end Developer

Back End Web Developer

Kooraskan waxaad ku baranaysaa barnaamijyadan: PHP, MySQL, SQL Server, & Python.

Waxaad sameyn doontaa Projects iyada oo lagu caawinayo, sidoo kalena lagaa caawinayo Codes ka.

Graphic Design

Graphic Design

Kooraskan waxaad ku baranaysaa barnaamijyadan: Photoshop, Camtasia, AVS Editor, Flash Animation & Adobe Premiere.

Waxaana si fiican laguu bari doonnaa barnaamijyadaas.

Computer Hardware

Compuer Hardware

Kooraskan waxaad ku baranaysaa barnaamijyadan: Photoshop, Camtasia, AVS Editor, Flash Animation & Adobe Premiere.

Waxaana si fiican laguu bari doonnaa barnaamijyadaas.