English Courses

english basic level

English Basic Level

Kooraskan waxaad ku baranaysaa luuqa English ka oo biloow ah.

sida loo qoro, loo akhriyo, iyo weliba arayo badan oo cusub ayaad ku baran  (Basic Level)

waxaa kale oo baran doontaa Grammar. ka.

English Elementary<br />
Leve

English Elementary Level

Kooraskan waxaad ku baranaysaa qeybta ku xigta biloowga.

sida loo qoro, loo akhriyo, loogu hadlo, isla markaasna aad u fahmi lahayd dadka ku hadlaya.

waxaa kale oo baran doontaa Grammar. ka.

English intermediate Leve

English Intermediate Level

Kooraskan waxaad ku baranaysaa qeybta ku xigta biloowga.

sida loo qoro, loo akhriyo, loogu hadlo, isla markaasna aad u fahmi lahayd dadka ku hadlaya.

waxaa kale oo baran doontaa Grammar. ka.